PhD, MSc és BSc kutatási témajavaslatok

Az MTA ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím MTA ÖK témavezető
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos
Kiválaszott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos
Invazív növényfajok hatása a növény-beporzó közösségekre Kovács-Hostyánszki Anikó
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
A táji környezet szerepe homoki gyepek restaurációjának sikerességében Halassy Melinda, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos